Wat is Werkkapitaal

post-5

Alles over werkkapitaal

Definities, de juiste balans en recente ontwikkelingen

Van geld kun je nooit genoeg hebben. Maar deze volkswijsheid geldt niet voor werkkapitaal. Bedrijven hebben ‘cash’ nodig om aan hun verplichtingen te voldoen. Maar te veel geld in de kas is ook niet goed. Te veel werkkapitaal betekent dat te veel verborgen kapitaal vastzit in zaken als voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Werkkapitaalbeheer is een van de topprioriteiten voor bedrijven en betekent continu een balans vinden tussen reductie van werkkapitaal en het verbeteren van de cashflow. Wat is werkkapitaal precies, waarom is het belangrijk voor bedrijven, hoe kunt u het verbeteren en wat zijn de meest recente ontwikkelingen? U leest het op deze wiki-pagina over werkkapitaal.

WAT IS WERKKAPITAAL?

Werkkapitaal is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten, voorraden aan te vullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

WAAROM IS WERKKAPITAAL BELANGRIJK?

Bedrijven die onvoldoende werkkapitaal hebben, krijgen problemen met hun dagelijkse uitgaven. Wanneer u een tekort heeft aan werkkapitaal kunt u bijvoorbeeld uw rekeningen niet meer voldoen.

Werkkapitaal is namelijk geld dat u niets oplevert. Het staat niet op de bank, zodat u er geen rente over ontvangt en u kunt het ook niet investeren in groei. Werkkapitaal ‘kost’ daarmee geld. Omdat er over het algemeen een rendement wordt geëist op het geïnvesteerde vermogen en wellicht ook nog rente wordt betaald voor een rekening courant of lening dan is uw geld na 30 dagen al in waarde gedaald. Met andere woorden uw geld is over 30 dagen minder waard dan dat het nu is.

WAT BEPAALT DE HOOGTE VAN HET WERKKAPITAAL?

Bij werkkapitaal zijn er drie factoren van belang: debiteuren, voorraden en crediteuren. Hoe langer het duurt voordat debiteuren hun facturen betalen, hoe langer bedrijven op hun geld moeten wachten. Een lange betaaltermijn is dus ongunstig voor het werkkapitaal. Hetzelfde geldt voor grote voorraden. Hoe langer artikelen op voorraad liggen, hoe langer het duurt voordat het bedrijf er geld voor ontvangt. Ook crediteuren hebben invloed op het werkkapitaal. Hoe langer het duurt voordat leveranciers betaald krijgen, hoe langer het bedrijf zijn werkkapitaal inzetbaar houdt voor andere uitgaven.

De periode tussen betaling aan de leverancier en ontvangst van geld van klanten heet de cash conversion cycle (CCC).

Werkkapitaal

 

Marktonderzoek wijst uit dat veel ondernemingen een werkkapitaal omvang hebben van 15% tot 30% van de omzet. De cash conversion cycle wordt uitgedrukt in dagen.

In dit voorbeeld betekent dit een cash conversion cycle van 365 * 15-30% = 55-110 dagen. De doelstelling is deze doorlooptijd te verkorten.

Hoe?  Vraag het aan TEMPEC.

 

HOE BEÏNVLOEDT U WERKKAPITAAL?

Wie zijn werkkapitaalpositie wil veranderen moet aan een van deze drie knoppen draaien: debiteuren, voorraad, crediteuren. Door debiteuren sneller te laten betalen komt er sneller geld binnen. U kunt dit op vele verschillende manieren doen.

Vraag aan TEMPEC hoe!

CASHFLOW-FORECAST IS INSTRUMENT VOOR GOEDE BALANS WERKKAPITAAL

Cashflow

Sturen op cashflow is een belangrijk instrument om het werkkapitaal te optimaliseren. Bedrijven die sturen op cashflow kunnen goed inschatten hoe hun toekomstige inkomstenstroom zich ontwikkelt. Zij voeren onder meer een proactief debiteurenbeheer gericht op een zo snel mogelijke betaling. Ze weten precies wanneer een betaling binnenkomt. Maar ze weten ook wanneer ze hun eigen leveranciers betalen. Op die manier kunnen deze bedrijven hun cashflowpositie van dag tot dag voorspellen.

Werkkapitaal Dashboard

FEITEN EN CIJFERS OVER WERKKAPITAAL

45% van de faillissementen was niet te wijten aan te weinig omzet maar aan slecht werkkapitaalmanagement waardoor de liquiditeit het grote probleem wordt.

Werkkapitaal nauwelijks nog wordt gefinancierd door de bank.

Werkkapitaal is geen balans thema maar een cashmanagement thema.