Cashflow & DSO “Reminder”

Late Payment Directive

Ofwel "Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen" is van kracht sinds mijn verjaardag (16 maart) van 2 jaar geleden.

De EU Late Payment Directive schrijft voor dat business-to-business betaaltermijnen niet langer mogen zijn dan 60 dagen, en die tussen bedrijven en de overheid niet langer dan 30 dagen. Het afspreken van langere betaaltermijnen is wettelijk toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat dit voor geen van de partijen nadelig is. De wet is onderdeel van de Small Business Act (SBA) van de EU, een breed pakket maatregelen ter bevordering van ondernemerschap in Europa.

Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan 50% van de ondernemingen haar beleid hierop nog niet heeft aangepast. Pas uw beleid aan!

Dit beleid heeft een positief effect op uw cashflow als u het juist toepast. Verkort uw DSO (days-sales-outstanding) en verkort daarmee uw cash-conversion-cycle. Meer geld op (eigen rekening) de bank en minder nodig van (krediet) de bank!

Succes!

Comments are closed.