Reverse Spot Factoring

 

 

 

Reverse Spot factoring

Werkkapitaaloptimalisatie staat de laatste jaren weer hoog op de agenda van bedrijven. Nu banken strengere eisen stellen bij het toekennen van financiering, worden er nieuwe manieren gevonden om te zorgen dat facturen sneller worden voldaan. Als bedrijf heeft u immers continu geld nodig om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen. Maar ook om te kunnen groeien. Een van die nieuwe methoden is reverse spot factoring of invoice discounting. Wat is reverse spot factoring precies? Wat zijn de voordelen van reverse spot factoring en is het ook geschikt voor u? 

WAT IS REVERSE SPOT FACTORING?

Reverse spot factoring is een vorm van financiering op basis van een enkele factuur. TEMPEC neemt de factuur over en betaalt het openstaande bedrag aan het bedrijf dat de factuur heeft verstuurd om de lange betaaltermijnen te omzeilen. De debiteur betaalt de factuur vervolgens aan TEMPEC. Met reverse spot factoring kunnen bedrijven sneller en met meer zekerheid beschikken over geld dat ‘vastzit’ in uitstaande facturen. Hierin verschilt reverse spot factoring niet van gewoon factoring.

 

WAAROM REVERSE SPOT FACTORING?

Uw bedrijf heeft voldoende cash (liquiditeit) nodig om salarissen en leveranciers te kunnen betalen, en om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en voorraden. Een tekort aan cash is een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van ondernemingen. Daarom zijn er financiële instrumenten ontwikkeld waarmee bedrijven extra cash kunnen genereren. Eén van de methodes is om toekomstige kasstromen (geld waar de onderneming recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) in een vroeg stadium te gelde te maken. Het verkopen van een factuur aan een factormaatschappij is daarvan een voorbeeld.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN FACTORING EN REVERSE SPOT FACTORING?

Bij factoring en reverse spot factoring verkoopt een bedrijf (een deel van) de debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij. Bij traditionele factoring kijkt de factormaatschappij echter vooral naar de financiële gezondheid van het bedrijf dat voor factoring kiest. Wie weinig omzet of een weinig gespreide debiteurenportefeuille heeft, komt vaak niet in aanmerking voor factoring, of tegen minder gunstige voorwaarden. Denk aan een hoge fee op de facturen vanwege het verhoogde risico.

Bij reverse spot factoring wordt vooral gekeken naar de financiële gezondheid van debiteur, dus de klant van het bedrijf dat voor reverse spot factoring wil kiezen. Reverse spot factoring is daarmee een alternatief voor bedrijven die niet voor gewone factoring in aanmerking komen of daarvoor kiezen. Daarnaast gaat het bij reverse spot factoring alleen om goedgekeurde facturen.

 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN REVERSE SPOT FACTORING?

Voordelen reverse spot factoring ten opzichte van traditionele factoring:

 • Er worden geen contracten gesloten, de afspraak is per individuele factuur.
 • Bij reverse spot factoring is het belang van een goede relatie met de debiteur groter dan bij gewone factoring.
 • Een ander groot voordeel is dat reverse spot factoring vooral geschikt is voor het MKB. Kleinere bedrijven missen vaak de spreiding in de debiteurenportefeuille die bij gewone factoring is vereist. Bij reverse spot factoring telt alleen de kredietwaardigheid van de debiteur. Heb je als MKB-bedrijf één grote goede klant, dan is reverse spot factoring vaak al mogelijk.

Het Proces

 •  Reverse factoring
 • U belt Tempec en dient een factuur in.
 • Tempec controleert het betaalgedrag van uw debiteur, dit gebeurt op basis van een toetsing bij Graydon en/of Atradius en zonder contact op te nemen met uw debiteur.
 • Binnen 24 uur krijgt u antwoord, u krijgt een offerte of het bericht dat Tempec op basis van de check de factuur niet in behandeling kan nemen.
 • Na goedkeuring van de offerte door u ontvangt u een betaalovereenkomst.
 • De betaalovereenkomst wordt mede ondertekend door uw debiteur, uw debiteur moet het verschuldigde bedrag uiteindelijk aan Tempec overmaken.
 • Na ondertekening door u en uw debiteur maken wij 90% van het factuurbedrag direct aan u over. Dit hele proces kan binnen 48 uur geregeld zijn.
 • Zodra Tempec het geld van uw debiteur heeft ontvangen storten wij het restant minus de overeengekomen fee op uw rekening.
 • De fee van Tempec is fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden

 1. Het factuurbedrag is minimaal € 5.000 (incl btw)
 2. Tempec financiert uw factuur inclusief de btw
 3. Over de fee factuur van Tempec is BTW verschuldigd
 4. Uw debiteur bevestigt vooraf dat er geen redenen zijn om uw factuur niet te betalen
 5. Tempec neemt geen contact op met uw debiteur over de betaling, u blijft verantwoordelijk voor uw debiteur en de betaling
 6. U staat persoonlijk garant voor de betaling van uw debiteur

Voor de spotfactoring werken wij samen met verschillende partners. De partners kunnen aanvullende eisen stellen.

Bel 020-4037382 voor een vrijblijvende afspraak.