Diensten

1. Werkkapitaal Reduceren

Wij verlagen uw geïnduceerde werkkapitaal structureel waardoor er financiële ruimte vrijkomt. Geïnduceerd werkkapitaal is werkkapitaal dat meegroeit met uw onderneming en vast zit in de posten debiteuren, onderhanden zijnde projecten en voorraden.

Wij verlagen uw werkkapitaal structureel volgens een 7 stappen strategie. De eerste stap is het (voor-) onderzoek dat we ook afzonderlijk voor u kunnen uitvoeren. Uit dit onderzoek komt naar voren hoeveel werkkapitaal u zou kunnen omzetten in cash en hoe u dat kunt realiseren.

7 stappen strategiezaken die aan de orde komen zijn onder andere de processen en procedures, Key Performance Indicators, debiteuren management, rapportages, werkkapitaal kennis, voorraad management, projectmanagement methodiek et cetera. Werkkapitaalmanagement is één van de belangrijkste onderwerpen van een onderneming en één van de meest voorkomende oorzaken van een faillissement. Laat u dat niet overkomen, bel voor een afspraak en laat TEMPEC uw werkkapitaal doorlichten en optimaliseren.

Samenvattend:

In 7 stappen naar:

 1. Meer financiële ruimte
 2. Minder werkkapitaal vastgelegd
 3. Meer grip op uw kernprocessen en uw organisatie
 4. Meer sturing op uw werkkapitaal
 5. Meer kennis van werkkapitaal
 6. Meer grip op uw debiteuren, voorraden, onder handen werk en crediteuren
 7. Meer inzicht door de KPI's (Key Performance Indicators)

 

2. Werkkapitaal Onderzoek 

Zoals hierboven aangegeven beginnen wij altijd met een vooronderzoek. Wij gaan op zoek naar dat deel van uw werkkapitaal dat onnodig vastzit in uw werkkapitaal en omgezet kan worden naar cash. De liquiditeit managen en een cashflowplanning zijn belangrijk maar nog belangrijker is om cash vrij te hebben om te kunnen ondernemen. Wij onderzoeken alle facetten van het werkkapitaal, inclusief de kennis van uw medewerkers. Het rapport dat wij opleveren is opgebouwd uit alle werkkapitaal onderwerpen. Per onderwerp beschrijven wij de bevindingen, conclusies en de aanbevelingen. Het belangrijkste onderdeel is uiteraard de hoogte van het vrij te maken bedrag. Wij meten dat op basis van de cash conversion cycle. De cycle geeft aan hoe lang uw euro vastzit in het kernproces.

CCC nieuw

Ons doel is simpel; WIJ VERKORTEN UW CASH CONVERSION CYCLE!

Op basis van het onderzoeksrapport kunt u bepalen of u de aanbevelingen zelf implementeert of dat u dat doet met hulp van Tempec. Ook kunt u er voor kiezen een deel zelf te doen en een ander deel door Tempec te laten uitvoeren. Alles is mogelijk.

Het rapport staat over het algemeen bomvol met bruikbare en direct implementeerbare aanbevelingen.

 

3. Voorfinanciering

Er zijn momenten dat u cash nodig heeft en op de betaalrekening geen ruimte meer is. Toch moet u een verplichting zoals salarisbetaling nakomen. Op dat moment heeft u acute behoefte aan cashgeld. Tempec kan u daarbij helpen. Wij creëren financiële ruimte voor u door één of meerdere facturen van debiteuren voor te schieten. Wij doen dat op basis van de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van uw klant. Dit proces kent een aantal korte stappen.

Reverse factoring

 • U dient een factuur in bij TEMPEC die u graag betaalt wil hebben
 • TEMPEC controleert de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van uw klant
 • U krijgt van ons een offerte (rente fee) of mogelijk een afwijzingsbericht
 • U en uw debiteur tekenen voor akkoord
 • Binnen 24 uur na de handtekening heeft u het geld op uw rekening

Wij sluiten geen langlopende contracten met u af, en we stellen geen eisen aan uw omzet.

In vakjargon wordt deze wijze van financieren ook wel Reverse Spot Factoring genoemd. Kijk onder het kopje "Diensten" bij "Reverse Spot Factoring" voor de voorwaarden.

 

4. Financiering

Investeren is noodzakelijk. En soms heeft u daar een financiering voor nodig.

Wij hebben veel ervaring met financieringsaanvragen en weten precies waar de financier naar kijkt. Uiteraard zijn er aantal standaard zaken waar naar gekeken wordt zoals naar de progressie van uw onderneming. Maar het begint bij de behoefte aan de financiering. De investeringsselectie. Hoe maakt u de juiste keuze voor de investering, wat levert de investering  op en wat kost de investering aan operationele kosten. Welke besparingen worden er gerealiseerd? Of hoeveel omzet genereert de investering? En wat is de marge van die extra omzet? Allemaal zaken die helder moeten zijn voordat een aanvraag de deur uit kan.

Wij zorgen ervoor dat iedere vraag die een financier zou kunnen stellen al beantwoord wordt in de aanvraag zodat de indruk ontstaat dat er goed is nagedacht over de investering en de daaraan gekoppelde noodzakelijke financiering.

En wij stoppen niet bij één poging. Samen met u bepalen wij de strategie, opeenvolgend kan er gekozen worden voor:

 • Bank 1
 • Bank 2
 • Business Angels
 • Investor Match
 • Leasing
 • Crowd Funding
 • Factoring
 • Et cetera

Als wij mogelijkheden zien dan zijn wij er van overtuigd dat de financiering voor uw investering er komt. Vooraf geven wij duidelijk aan wat de kansen zijn van slagen.