Cash Conversion Cycle

Cash Conversion Cycle

De cash conversion cycle is de belangrijkste performance indicator van uw werkkapitaal. De cyclus geeft aan hoe lang uw euro vastzit in het kernproces. Met andere woorden, hoe lang doet uw euro er over om terug te keren in cash en weer vrijkomt voor betalingen en investeringen en dus weer is terugverdiend uit de operationele activiteiten.

CCC nieuw
In dit voorbeeld duurt de cyclus 114 dagen. Door toepassing van de 7 stappen strategie verkorten wij uw cyclus en creëren wij financiële ruimte voor groei.

Immers, Hoe korter de Cash Conversion Cycle hoe gunstiger voor de onderneming. Een lange Cash Conversion Cycle leidt tot een grotere financieringsbehoefte. Een korte CCC impliceert dus het tegenovergestelde en leidt ook tot minder operationeel risico ten aanzien van voorraden en debiteuren. Het verkorten van de CCC leidt tot een lager autonoom vermogen, hogere rendementen en waarde creatie.

Het doel van TEMPEC is simpel: WIJ VERKORTEN DE CYCLUS VOOR U!

Op basis van het onderzoeksrapport kunt u bepalen of u de aanbevelingen zelf implementeert of dat u dat doet met help van Tempec. Ook kunt u er voor kiezen een deel zelf te doen en een ander deel door Tempec te laten uitvoeren. Alles is mogelijk.

Het rapport staat over het algemeen bomvol met bruikbare en direct implementeerbare aanbevelingen